Investeringsprosess

Det er tre faser i vår investeringssyklus: allokering, seleksjon og risikostyring. Se hele prosessen beskrevet under.

Eiendomsfond - Investeringsprosess

På hvert trinn fokuserer vi på å skape verdier ved å bruke både en overgripende («top-down») tilnærming og en tilnærming med smalt fokus («bottom-up»).

Overgripende («top-down») tilnærming

Dette aspektet av investeringstilnærmingen vår starter med vårt eget analyse- og strategi-team. De utarbeider et sett med prognoser og anbefalinger for eiendomsmarkeder som deretter skreddersys for hver portefølje.

Hver strategi er utarbeidet for å rette seg mot underprisede sektorer som forventes å levere over gjennomsnittlig avkastning i forhold til risikoen. Avveiningen av risiko og avkastning tilpasses for hver kundes investeringsmålsetninger.

Tilnærming med smalt fokus («bottom-up»)

Når vi kjenner vår overordnede strategi, velger vi nøye ut potensielle investeringer. Vår tilnærming med smalt fokus på dette stadiet inkluderer grundig due diligence av potensielle investeringer. Etter en grundig gjennomgang velger vi de som vi mener er de beste forvalterne. Dette inkluderer om mulig å forhandle frem bedre betingelser for å øke avkastningen.

Etter å ha inngått investeringen, fortsetter vi å overvåke forvalteren og porteføljen for å identifisere og håndtere eventuelle problemer.