Konkurransefortrinn

Globalt perspektiv, lokale forståelse

Vårt mangfoldige team har en tilstedeværelse i 4 regioner, inkludert Europa, Asia og Nord-Amerika. Vi mener at dette gir oss et unikt internasjonalt perspektiv. Og siden vi har en lokal tilstedeværelse i så mange regioner, forstår teamet vårt lokale forhold og har tilgang til et bredere nettverk for å finne gode investeringsmuligheter.

En historie med gode resultater

Som en av de første eiendomsforvalterne som gikk inn i fond-i-fond i eiendomsmarkedet, har teamet vårt mye erfaring. Vi har foretatt nær 100 investeringer som dekker hele spekteret av risiko/avkastning og har kommet med betydelige bidrag til å utvikle bransjestandarder.

I tillegg til erfaring har vi også betydelig kapital til forvaltning – ca. €2.4 milliarder *. Dette åpner opp for muligheter til potensielt å forhandle frem bedre betingelser med forvaltere siden vi kan slå sammen kapital fra ulike kilder.

En grundig investeringsprosess

iden vi gikk så tidlig inn i markedet, har vi hatt god tid til å utvikle og finjustere vår omfattende investeringsprosess. Målet med prosessen er å tilføre ekstra verdi ved å velge ut riktige muligheter og finne investeringsmuligheter som kanskje ikke tilbys bredt i markedet. Og vi nøler ikke med å restrukturere investeringsobjekter ved behov og oppgradere dem til institusjonell kvalitet. Dette gir kundene våre tilgang til et bredere utvalg av investeringsmuligheter.

Prosessen vår omfatter også en grundig analyse av investeringsobjekter for å gi maksimal avkastning for hver risikoenhet. Vi bruker også markedskunnskapen vår til å velge ut det som vi anser er de beste investeringsobjektene.

I tillegg til nøye utvelgelse forvalter vi også aktivt porteføljer etter at de er opprettet. Dette gjør vi ved å være aktive i fondenes rådgivende organer og investormøter. Disse aktivitetene suppleres av et eget team som holder deg oppdatert med investorrapporter av høy kvalitet.

*Per 30. juni 2018