Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA: Resultater

Resultater og kursutvikling

Fondet ble avsluttet i 31.12.2017 og selskapet er oppløst. Samlede utdelinger i fondets levetid er NOK 2,0446 per aksje.

Avkastning i %  2017 2016 2015 2014 2013
Totalavkastning 0,04% -22,7% 16,2% 2,2% -4,9%
Hittil i år 0,04% -22,7% 16,2% 2,2% -4,9%
Akk. siden oppstart -79,6% -79,6% -76,1% -78,8% -79,1%

Kursutvikling

Dato VEK TEK
31/12/2017D 0,00 NA
30/06/2017 1,08 NA
31/03/2017 1,05 NA
31/12/2016 1,04 NA
30/09/2016 - NA
30/06/2016 -C NA
31/03/2016 1,55 NA
31/12/2015 1,52 NA
30/09/2015 1,41B NA
30/06/2015 1,72 NA
31/03/2015 1,68 NA
31/12/2014 1,63 NA
30/09/2014 1,54 NA
30/06/2014 1,59 1,71
31/03/2014 1,59 1,70
31/12/2013 1,60 1,71
30/09/2013 1,61 1,72
30/06/2013 1,53 1,64
31/03/2013 1,52 1,64
31/12/2012 1,68 1,81
30/09/2012 1,96 2,14
30/06/2012 2,22 2,43
31/03/2012 2,34 2,56
31/12/2011 2,41 2,65
30/09/2011 2,58 2,84
30/06/2011 2,82 3,11
31/03/2011 3,00 3,33
31/12/2010 2,84 3,17
30/09/2010 2,67 3,00
Dato VEK TEK
30/06/2010 2,51 2,84
31/3/2010 2,51 2,69
31/12/2009 2,49 2,67
30/09/2009 2,50 2,68
30/06/2009 2,55 2,73
31/3/2009 2,92 3,14
31/12/2008 3,55 3,82
30/09/2008 6,01 6,33
30/06/2008 7,48 7,88
31/03/2008 8,55 9,01
31/12/2007 8,68 9,14
15/11/2007 9,12 -
30/09/2007 8,72 9,16
14/09/2007 9,37 -
30/06/2007 9,33 9,63
21/05/2007 9,73A -
31/03/2007 9,87 10,17
29/03/2007 10,17  
29/01/2007 9,94 -
21/12/2006 9,66 9,96
27/11/2006 10,08 -
16/10/2006 10,04 -
28/08/2006 10,02 -
26/06/2006 10,00 -

Ligningsverdi

Ligningsverdien for 2016 var NOK 0,98 per aksje.
Ligningsverdien for 2015 var NOK 0,74 per andel.
Ligningsverdien for 2014 var NOK 0,83 per andel.
Ligningsverdien for 2013 var NOK 0,12 per andel.
Ligningsverdien for 2012 var NOK 0,18 per andel.
Ligningsverdien for 2011 var NOK 0,22 per andel.
Ligningsverdien for 2010 var NOK 0,35 per andel.
Ligningsverdien for 2009 var NOK 0,38 per andel.
Ligningsverdien for 2008 var NOK 8,71 per andel.
Ligningsverdien for 2007 var NOK 1,51 per andel.
Ligningsverdien for 2006 var NOK 6,87 per andel.

Eksisterende investorer kan se sin beholdning ved å logge seg inn på sin verdipapirkonto eller kontakte sin kontofører.

A VEK etter utdeling av NOK 0,49 per andel.
B VEK etter utdeling av NOK 0,38 per andel.
C VEK etter utdeling av NOK 0,13 per andel.
D VEK etter utdeling av NOK 1,0446 per andel.