Aberdeen Property fondet Norden og Baltikum ASA: Valgkomite

Til investorer i Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA

Valgkomiteene har nå begynt sitt arbeid foran generalforsamlinger 2016 i følgende fond:

  • Aberdeen Eiendomsfond Norge I IS/AS
  • Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA
  • Aberdeen Eiendomsfond Asia ASA

Valgkomiteenes mandat er å innstille på de aksjonærvalgte styremedlemmene overfor generalforsamlingen, samt å foreslå honorar til styremedlemmene. Valgkomiteen vil også innstille på eventuelle nye medlemmer til valgkomiteene og foreslå honorar til komiteens medlemmer.

I den forbindelse oppfordres aksjonærer/andelseiere til å komme med innspill og eventuelt forslag til mulige kandidater for disse vervene. Frister for eventuelle innspill i denne forbindelse er 1. april 2016 (1. mars 2016 for Norge I).

Henvendelser kan rettes til e-postadressene under.

Mai-Lill Ibsen (Alle fond):
mai@ibsenraad.no

Borger A. Lenth (alle fond):
lenth@online.co

Bent Marius Undlien (Norge I):
bent.marius.undlien@hafslund.no

Morten Christensen (Norden/Baltikum):
morten.christensen@griff.as

Bjørn Eknes (Asia):
bjorn.eknes@bergenkp.org