Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA

Formål

Eiendomsfondets formål er å gi investorene bred eksponering mot det nordiske og baltiske eiendomsmarkedet, samt eiendomsmarkedet i St. Petersburg. Eiendomsfondet vil investere i forskjellige typer aktivt forvaltede eiendommer for å gjøre det mulig for investorene å oppnå en bred diversifisering med hensyn til eiendomstyper, geografi og leietakersammensetning.

Avkastning

Fondet har som mål å levere en årlig avkastning på mer enn 12 % over eiendomsfondet levetid på 10 år. Avkastningen er ikke garantert. Fondet søker å utbetale så mye som mulig av eiendomsporteføljens tilgjengelige kontantstrøm til investorene. Avkastningen vil bli gitt i form av utbytte eller tilbakebetaling av egenkapital. Eventuelle utbetalinger vil bli bestemt årlig. Eiendomsfondets generalforsamling kan, dersom omstendighetene gir grunnlag for det, bestemme at det i et gitt år ikke skal foretas noen utbetalinger.

Risiko

Investeringer i eiendomsfond medfører risiko av generell, bransjespesifikk og fondsspesifikk karakter. For nærmere informasjon, se siste prospekt.

ISIN-nummer

NO 0010314032