Aberdeen Eiendomsfond Asia ASA

Formål

Eiendomsfondets formål er å gi norske investorer en bred og diversifisert eksponering mot det asiatiske eiendomsmarkedet. Eiendomsfondet vil investere aktivt i unoterte asiatiske eiendomsfond for å gjøre det mulig for investorene å oppnå investeringsmålene gjennom en bred diversifisering med hensyn til forskjellige investeringsstrategier, risikoprofiler, eiendomsforvaltere, markeder, eiendomstyper og leietakere.

Avkastning

Eiendomsfondets oppgave er å skape høyest mulig verdijustert avkastning for investorene ved å investere i et marked med et sterkt avkastningspotensial. Målet er at eiendomsfondet på lang sikt skal oppnå verdijustert avkastning på egenkapitalen (IRR) på 12–16 % per år etter fratrekk av forvaltningshonorarer og selskapsskatt i løpet av fondets levetid. Avkastningen er ikke garantert. Eventuelle utbetalinger vil bli bestemt årlig, og eiendomsfondets generalforsamling kan, dersom omstendighetene gir grunnlag for det, bestemme at det i et gitt år ikke skal foretas noen utbetalinger.

Eiendomsportefølje

Eiendomsfondet har investert i fire underliggende fond: et malaysisk utviklingsfond, et pan-asiatisk handelsfond, et japansk helsefond og et kinesisk handelsfond. Vennligst se siste kvartalsrapport for ytterligere opplysninger om eiendomsfondets investeringer.

Risiko

Investeringer i eiendomsfond medfører risiko av generell, bransjespesifikk og fondsspesifikk karakter. Vennligst se prospektet for ytterligere informasjon.

Tegningsperiode

Siste tegningsperiode ble avsluttet den 18. mars 2008. Andeler kan kjøpes på annenhåndsmarkedet gjennom våre distributører.

ISIN-nummer

NO 0010351075