Aberdeen Norway Balanced Property Fund AS

Formål

Fondet er utviklet for formuende personer, familieselskaper, stiftelser og institusjonelle investorer. Fondet skal investere i handels-, kontor-, og industri-/logistikk-eiendommer i Norge.

Struktur

Fondet vil fortrinnsvis investere i eiendom lokalisert i Oslo, Bergen og Trondheim.  Eiendommene skal ha god beliggenhet i sitt lokalmarked og være i god teknisk stand.  Fondet vil være moderat belånt med en belåningsgrad på 0-40 %.

Avkastning

Fondet vil søke en lav risikoprofil og ha en målsetning om å levere en totalavkastning på 6-8 % per år. Denne målsetningen er ikke garantert.

Risiko

Fondet vil ha ulike typer risiko som markedsrisiko, operasjonell risiko, likviditetsrisiko, mm. Avkastningen kan således bli negativ som følge av kurstap.

Kjøp av andeler

Interesserte kan kontakte Aberdeen Asset Management på telefon 22 01 27 00

Ligningsverdi

Ligningsverdien pr 1.1.2019 for fondet, til bruk for fondets investorer pr 31.12.18, er kr 0,782 pr aksje.