Investeringsprosess

Vår investeringsprosess består av tre faser – allokering, utvelgelse og risikostyring – som vist på dette bildet.

Allokering

Vi legger en investeringsplan med et «risikobudsjett» i samsvar med investorenes og fondenes risikotoleranse og vårt syn på absolutt avkastning tilgjengelig i markedet.

Utvelgelse

Når vi velger risiko, ser vi først på kvalitet og deretter på pris. Vi prøver å identifisere varige inntektsstrømmer med vekstpotensial. Inntektsstrømmene vurderes basert på vår oppfatning av langsiktig risiko, ikke kortsiktig momentum. Vi spør hva eiendelen er verdt, ikke hva markedet betaler for den.

Risikostyring

Vi styrer porteføljens risiko på en daglig basis for å oppnå høyest mulig avkastning tatt i betraktning et bestemt risikonivå, eller vi justerer risikoen for å utnytte markedsforhold. Avkastning og egenskaper gjennomgås som en del av den årlige investeringsplanen. Avkastning er markedets kompensasjon for risikoen som tas. Vi lærer av tidligere beslutninger gjennom å analysere påfølgende utvikling.