Investeringsfilosofi

På hvert trinn i investeringssyklusen fokuserer vi på våre tre kjerneprinsipper for investering – å holde oss analyse-baserte, analytiske og verdiøkende.

Analyse-basert

Velfundert beslutningstaking starter med god analyse. Vi bruker våre prognoser og analyser til å:

 • bygge opp porteføljer
 • velge ut investeringsforvaltere
 • velge investeringer
 • forvalte porteføljer på en disiplinert og konsekvent måte

Analytisk

Eiendom er en finansiell eiendel, og vi mener at de analytiske teknikkene som brukes for andre markeder, kan hjelpe oss til bedre å forstå hvilken rolle eiendom kan spille i en portefølje.

Vi analyserer alle eiendommer før og etter investering for å:

 • vurdere potensial, både som en enkeltstående eiendom og som del av en bredere portefølje
 • utarbeide og overvåke investeringsplaner for porteføljen
 • vurdere potensielle risikoer
 • identifisere og utnytte feilprising i markedet

Verdiøkende

Hovedmålet vårt med eiendom er å tilføre verdi på hvert trinn i investeringsprosessen. Vi bruker både overgripende («top-down») investeringsteknikker og investeringsteknikker med smalt fokus («bottom-up») for å gjøre dette.

Vår overgripende tilnærming omfatter utarbeidelse av et optimalisert rammeverk for aktivaallokering som skal:

 • rette seg mot underprisede markeder
 • gi maksimal ytelse for et gitt risikonivå
 • oppfylle de generelle investeringsmålsetningene for hvert investeringsobjekt

Våre strategier med smalt fokus for å tilføre verdi omfatter omhyggelig fokus på utvelgelse av eiendeler, leting etter investeringsmuligheter, og aktiv eiendomsforvaltning. Vi anser det siste som spesielt viktig, siden det gir mulighet til å tilføre verdi også etter kjøp.