Eiendom

Slik investerer vi

Vi er en global eiendomsforvalter og en av Europas største. Vi forvalter både porteføljer med direkte eiendomsinvesteringer og fond med flere forvaltere, med vekt på kvalitet, kjennetegnet av lokale analyser og påpasselig forvaltning for å oppnå god risikojustert avkastning.

Hovedpunkter:

  • disiplinert, teambasert prosess: kvalitet først, deretter pris
  • kvalitet definert som varige og voksende inntekter
  • fokus på risiko, ikke på markedsavkastning vi ikke kan kontrollere
  • erfarne regionale investeringsteam
  • direkte og indirekte eiendomsinvesteringer
  • blandede instrumenter eller segregerte mandater
  • flere risiko-/avkastningsprofiler

Eiendomsinvesteringsprosess

Analyse av Aberdeens eiendomsinvesteringsprosess