Fixed Income

Slik investerer vi

Global ekspertise, lokalkunnskap og grunnleggende analyser støtter opp under fastinntektsprosessen vår. Vi skaper langsiktig verdi ved å forvalte porteføljer som vi har stor tiltro til, basert på vår egen sikkerhetsanalyse. Vi jakter ikke på utbytte, vi anser det som viktigere å unngå tap enn å identifisere vinnere.

Hovedpunkter:

  • Globalt nedslagsfelt med erfarne team rundt om i verden.
  • Egne inngående og fremtidsrettede analyser.
  • Sikkerhetsfokus på verdi i forhold til grunnleggende kvalitet.
  • Vektlegging av risikooversikt for å redusere tap og beskytte inntekter.
  • Mangeårig tilstedeværelse i Asia gir innsikt i fremvoksende markeder.

Fixed income investment process