Select Emerging Markets

Hvorfor velge oss:

  • Tilgang til et utvalg av våre beste ideer på tvers av globale vekstmarkeder, samtidig som du er bredt diversifisert med tanke på utstedelser, bransjer og markeder.
  • Fleksibilitet til å investere på tvers av både stats- og selskapsobligasjoner i alle markeder og utviklingsstadier.
  • Mulig eksponering mot obligasjoner denominert i både harde og lokale valutaer – dermed blir valutaene en kilde til meravkastning og diversifisering.
  • Dra fordel av Aberdeens egne førstehåndsanalyser og omfattende ressurser på tvers av globale vekstmarkeder.