Frontier Market Bond

Hvorfor velge oss:

  • Bare ett av tre rentefond i verden dedikert til umodne markeder, inkludert Afrika, Asia, Midtøsten og Amerika.
  • Svært høyt avkastningspotensial som gjenspeiler høy risiko knyttet til politikk, marked og likviditet.
  • Upopulær og underanalysert aktivaklasse som gir store konkurransefortrinn til informerte investorer.
  • Svært lav korrelasjon med utviklede markeder som amerikanske statsobligasjoner.