Emerging Markets Local Currency

Hvorfor velge oss:

  • Investerer aktivt i obligasjoner fra ulike globale vekstmarkeder denominert i lokale valutaer, som genererer meravkastning gjennom valutastigning.
  • Har frihet til å investere i både stats- og selskapsgjeld.
  • Til tross for kortsiktig volatilitet forventes det at mange lokale valutaer stiger mot dollar på lang sikt siden landene har kraftigere vest i BNP/innbygger.
  • Risikospredning bort fra dollardenominert vekstmarkedsgjeld.