Emerging Markets Corporate

Hvorfor velge oss:

  • Gir eksponering mot vekstmarkedene, med mindre risiko enn aksjer og lavere eksponering mot politisk risiko enn statsgjeld.
  • Tar posisjoner i de papirene vi har mest tro på basert på fundamental analyse støttet av 13 dedikerte eksperter fra Asia, London og Sao Paulo.
  • Selskapsobligasjoner fra vekstmarkeder gir som regel meravkastning over tilsvarende papirer fra modne markeder, selv om de ofte har bedre kredittrating og lavere misligholdsprosent.
  • Det globale utvalget av vekstmarkedsselskaper blir stadig mer variert med tanke på bransjer, markeder og løpetider.