Aberdeen Emerging Market Debt

Hvorfor vekstmarkedsgjeld?

Økt kredittverdighet

Mange vekstmarkeder har gjennomført finans- og pengepolitiske reformer som har gitt dem en helt annen kredittverdighet.

Økt likviditet

Den globale etterspørselen etter vekstmarkedsgjeld har bidratt til å skape et marked verdt mer enn én billion dollar med bedre likviditet og redusert volatilitet.

Økt avkastningspotensial

Vekstmarkedsgjeld gir fortsatt en risikopremie over gjeld fra modne markeder, selv om de fundamentale verdiene stort sett er like.

Økt utvalg

Utvalget av utstedere, sektorer, regioner og kredittratinger byr på en rekke ulike kombinasjoner av risiko/avkastning.

Økt diversifisering

Vekstmarkeder har fortsatt lav korrelasjon med utviklede markeder og lar deg derfor diversifisere porteføljen.