Fondsutforsker

Veiledning til fondsutforskeren

Du navigerer i fondsutforskeren ved hjelp av de tre knappene øverst på siden: utvalg, spotlight og min liste.

  • For å finne prising i det nye fondsutforskerverktøyet klikker du på Utvalg øverst i verktøyet, velger fondssortimentet du er interessert i fra nedtrekksmenyen og klikker på prisfanen.
  • For å legge til fond på en Min liste klikker du i den lille avkryssingsboksen til venstre for fondsnavnet og klikker deretter på «Legg til liste» over tabellen. For å vise watch-listen din klikker du på Min liste helt øverst i fondsutforskeren.