Bærekraftig eiendom

Oversikt

Eiendomsinvesteringer kan sikre investorer verdifulle avkastninger. Men den innvirkningen som bygninger har på miljøet og på det nærmeste lokalsamfunnet, blir ofte oversett og tatt for gitt.

Bygningsmiljøet står ansvarlig for:

  • 25–40 % av det totale energiforbruket
  • 30 % av forbruket av råmaterialer
  • 30–40 % av globale utslipp av drivhusgasser
  • 30–40 % av produksjonen av fast avfall*

Det virker fornuftig å bygge nye eiendommer som er mer bærekraftige og miljøvennlige. Innen EU-landene er imidlertid over 50 % av eksisterende bygninger bygd før 1970. Og med et anslått årlig utskiftingstempo for kommersielle bygninger på mellom 1 og 1,5 %, er de fleste av bygningene som fremdeles vil være der om 50 år, allerede blitt bygd. Selv om alle nye bygninger ble bærekraftig bygd fra og med i dag, ville dette bare fått marginal effekt på miljøet i mange år fremover.

Bærekraftige eiendommer

Med bærekraftige eiendommer mener vi slike som har lengre holdbarhet og større tilpasningsevne, egnethet og nytteverdi. Det er dessuten eiendommer som kan skape økt produktivitet, velvære og økonomiske fordeler som kan måles i form av økonomiske, naturlige, produserte, menneskelige og sosiale faktorer.

Ansvarsbevisst investering

Aberdeen har fokus på å samarbeide med investorer og forstå markedsbehov for å identifisere og styre både den direkte og indirekte innvirkningen bygninger har på miljøet og lokalsamfunnene. Slik kan vi tilby mer bærekraftige eiendommer som også gir solide avkastninger.

Med tanke på hvor viktig det er med ansvarsbevisst investering for virksomheten vår, har vi i år bevilget ekstra ressurser til teamet Bærekraftige eiendommer og nylig ansatt en global bærekraftleder. Han skal samarbeide med nåværende bærekraftleder og direktør. Gjennom våre tverrfaglige bærekraftteam innen hovedmarkedene våre i Frankrike, Tyskland, Italia, Nederland, de nordiske landene og Storbritannia, vil vi nå bærekraftmålene våre gjennom Aberdeens kjernevirksomhet.

Aberdeens fem satsingsområder for ansvarsbevisst eiendomsinvestering

Aberdeen har forpliktet seg til følgende:

  • Fremme bærekraft innen eiendomsinvestering hos interessenter
  • Ta hensyn til bærekraft ved fastsettelse av ytelsesmål og rapportering
  • Vurdere bærekraft på viktige stadier av investeringen, utviklingen og verdihåndteringen
  • Ta del i eiendomsbransjen, sentrale myndigheter, lokale myndigheter og andre instanser knyttet til bærekraft
  • Inkludere bærekraft som en del av de faglige teamenes kontinuerlige fagutvikling