Analyse av eiendomsmarkeder

Vi skiller oss ut gjennom egen analyse

I et marked med sterk konkurranse er egen analyse av høy kvalitet et konkurransefortrinn. Så i Aberdeen utfører vi vår egen analyse i stedet for å være avhengig av tredjeparts-rapporter. Gjennom vår analyse har vi utviklet en egen forståelse av eiendomsmarkeder, noe som fører til bedre beslutningstaking og potensielle fordeler for kundene våre.

Hvordan analyse-teamet vårt arbeider

Vi har et internasjonalt analyse- og investeringsstrategiteam spredd over 5 land som har et bredt spekter av erfaring som dekker mange ulike sektorer og tekniske spesialområder. Teamet analyserer markeder og porteføljer for både våre direkteoppdrag og for eiendomsfondene.

t av hovedansvarene til våre analytikere er å utarbeide og vedlikeholde en Aberdeen-oppfatning av hvordan markeder har gjort det og vil gjøre det i fremtiden samt en analyse av prissetting. Deretter bygger teamet videre på dette fundamentet for å utvikle velfundert investeringsveiledning. Analyse-teamet vårt kan for eksempel analysere utsiktene til:

  • et bestemt bygg
  • bestemte typer eiendommer eller leietakere
  • delmarkeder

Resultatet er et internasjonalt konsekvent sett med marketsprognoser og investeringstemaer, enten de er lokale eller for land eller sektorer, som skal hjelpe porteføljeforvalterne våre til å ta bedre beslutninger.