Lokal tilstedeværelse

Forstå markeder gjennom sterke lokale forbindelser

For å maksimalisere avkastningen din fra aktiv eiendomsinvestering trenger du et team med et sterkt regionalt nettverk av kontakter og en lokal forståelse av lokale markedsforhold. Derfor har vi stor lokal tilstedeværelse med 13 land verden over.

Ekspertise innen direkte eiendomsinvestering over hele Europa

Våre direkte eiendomsinvesteringsteam omfatter over 300 profesjonelle investeringsmedarbeidere spredd ut over 11 europeiske land. Dette gjør at vi dekker et stort område og utvikler mye spesialisert kunnskap innen identifisering, anskaffelse og forvaltning av eiendom i hvert område vi betjener.

Vår lokale tilstedeværelse gir oss også mulighet til å utvikle et godt forhold til eiendomsmeglere. Disse forbindelsene og lokal kunnskap sammen med vårt team av internasjonale transaksjonsspesialister betyr at vi lett kan sette sammen avtaler som oppfyller alle dine krav.

Indirekte eiendomsinvestering med global og lokal ekspertise

Vi har indirekte eiendomsteam i London, Amsterdam, Stockholm, Singapore og Philadelphia. Dette gir oss et bredere globalt perspektiv samt lokal innsikt i de nord-amerikanske og asiatiske markedene.

Teamene våre har omsatt sin lokale ekspertise til gode resultater for investorer – de har en utmerket historie å vise til innen fremforhandling av gunstige betingelser og når det gjelder å ta en proaktiv rolle i å overvåke investeringer. Men som med all investering kan vi ikke garantere at fremtidige forhandlinger vil resultere i gunstige betingelser.