Aberdeen Property Nordic Fund I

Formål

Fondet er utviklet for institusjonelle investorer med en strategi om å investere i en veldiversifisert portefølje av næringseiendom i Norden.

Tegningsperiode

Fondet er kun åpent for institusjonelle investorer, og fondet åpnes for tegning hvert kvartal.

Avkasting

Fondet tar sikte på å levere en årlig avkastning på 6-7 % p.a. etter honorarer og skatt på fondets hånd. Fondets målsatte dividende er 4,5 % p.a. på egenkapitalen etter honorarer.

Den målsatte avkastningen er ikke garantert.

Risiko

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Kjøp av andeler

Interesserte kan kontakte Aberdeen Asset Management på telefon 22 01 27