Aberdeen Property Funds SICAV-FIS Pan-Nordic

Et "Value Added" fond som gir diversifisert eksponering mot næringseiendom i Norden.

Formålet med Aberdeen Property Funds SICAV-FIS Pan-Nordic ("fondet") er å gi investorer en eksponering mot en aktivt forvaltet og bredt diversifisert eiendomsportefølje i Norden. Målet med fondet er å levere en høy risikojustert avkastning til investorene.

Fondet benytter en "value added" (verdiøknings-) strategi med fokus på næringseiendom med potensiale for aktiv forvaltning eller utvikling. Fondet har et geografisk fokus på de nordiske og baltiske (<15%) land, og porteføljen er diversifisert i forhold til regioner, segmenter, risikoegenskaper, sammensetning av leietakere og lengde av leiekontrakter.

Contact person

Christian Schjødt-Eriksen, Fondsleder, +45 33 44 40 00

E-post: christian.schjodt-eriksen@aberdeen-asset.com