Aberdeen European Balanced Property Fund

Formål

Fondet er utviklet for institusjonelle investorer med en strategi om å investere i handels-, kontor- og industri/logistikkeiendom i eurosonen.

Tegningsperiode

Fondet er kun åpent for institusjonelle investorer. Fondet er kun åpent for investeringer i andelsklasse B. Andeler i klasse B kan tegnes eller innløses hvert kvartal. Tegningsperioden for andelsklasse A var åpen for en periode på 12 måneder og er nå lukket.

Avkasting

Målsettingen for fondet er å levere en avkasting på 6,5 % per år, og som er høyere enn IPD-PEPFI Balanced Funds-indeksen. Den målsatte avkastningen er ikke garantert.

Risiko

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Kjøp av andeler

Interesserte kan kontakte Aberdeen Asset Management på telefon 22 01 27 00.