US Obligasjoner

Aberdeen har forvaltet renteporteføljer i USA siden juni 1989. En konsekvent investeringsprosess kombinert med et stabilt og svært erfarent team har vært grunnleggende for vår suksess. Vårt produktspekter omfatter fire hovedstrategier:

  • en veletablert Core-strategi som omfatter forvaltning av tradisjonelle statsobligasjoner, kredittobligasjoner og aggregerte porteføljer
  • en Core Pluss-strategi som sikter mot høyere meravkastning
  • en skreddersydd tilnærming som skal gi forpliktelsesbaserte investeringer (Liability Driven Investment - LDI)
  • en strategi med lav risiko og kort durasjon

Vi kan levere både individuelle løsninger og fellesløsninger over hele dette produktspekteret.

Core

Vi forsøker å identifisere ineffektiv prising av individuelle verdipapirer i rentemarkedene i stedet for å basere oss på renteprognoser. Vi fokuserer på verdipapirer av høy kvalitet innenfor sektorene bedrift, pantelån, kommune og stat samt statsstøttede organer. Gjennomsnittlig durasjon er innenfor +/- 0,25 år av referanseporteføljens durasjon.

Core Pluss

I tillegg til sektorene under Core-strategien forsøker vi å tilføre ytterligere verdi ved opportunistisk investering i globale rentemarkeder, fremvoksende markeder og markeder med høy avkastning. Gjennomsnittlig durasjon er innenfor +/- 0,50 år av referanseporteføljens durasjon.

Forpliktelsesbaserte investeringer (LDI - Liability driven investments)

Denne metoden er utformet for å hjelpe pensjonsfond til å gjøre to ting. Det første er å bedre samsvaret mellom deres eiendeler og gjeld mens det andre er å fjerne mulige underskudd som kan skyldes historisk dårlig markedsavkastning.

Mellomlang og kort durasjon

Vi måler her mot referanseindekser med kortere durasjon enn i Core-strategien, men bruker den samme grunnleggende filosofien i vårt forsøk på å identifisere ineffektiv prising av individuelle verdipapirer i rentemarkedet, uten å stole på renteprognoser. Vi fokuserer på verdipapirer av høy kvalitet innenfor samme generelle sektorer som i vår Core-strategi og opprettholder en gjennomsnittlig durasjon innenfor +/- 0,25 år av referanseporteføljens durasjon.