UK Obligasjoner

Renter, obligasjoner og valuta er et av områdene der Aberdeen har største ekspertise. Om lag en tredel av de eiendelene vi forvalter, er renter, obligasjoner og valuta, og vi har mer 130 ansatte som jobber med dette verden over.

I Aberdeen sikrer vår analyse kvaliteten på gjeldsinstrumentene (sannsynligheten for at gjelden blir tilbakebetalt av selskapet, og at verdien av obligasjonen opprettholdes eller økes over tid), og det er vårt mål å øke verdien ved å utnytte ineffektiviteten i markedet når det gjelder prissetting.