High Yield

Aberdeens High Yield-team er et av de mest erfarne i Europa og har investert i denne aktivaklassen siden tidlig på 1990-tallet. Aberdeens filosofi om en egen, teambasert tilnærming har gitt meget gode resultater i hele High Yield-spekteret.

Investering i kombinasjonsfond har utviklet seg innenfor området pensjonsfond og innebærer bruk av et bredere spekter av plasseringsmuligheter for å spre risikoen mer effektivt enn bare langs den konvensjonelle aksen av obligasjoner eller aksjer.

Kombinasjonsfondsuniverset er derfor betydelig større enn for tradisjonelle fond og gir investorene mulighet til å innhente avkastning fra en rekke forskjellige kilder.