Emerging Market Debt

I løpet av det siste tiåret har Emerging Markets Debt gjennomgått en rask vekst og blir stadig viktigerer for investorene.

Årsakene til dette er:

Forbedret kredittkvalitet har ført til økt likvididet - Mange emerging markets land har implementert en sunn penge- og skattepolitikk. Dette har resultert i en strukturell forbedring av kredittverdighet og har bidratt til å betydelig redusere den historisk høye volatiliteten i aktivaklassen.

Betydelige fordeler ved diversifisering - Emerging market debt, innen både hard og lokal valuta, tilbyr lav korrelasjon til henholdvis utviklede markeder og aksjer i et voksende emerging market og dette tyder på at den har en verdifull betydning for porteføljediversifiseing, spesielt for porteføljer som allerede har betydelige aksjebevilgninger.

Attraktive verdsettinger - Verdivurderingene av Emerging Markets hard valuta obligasjoner spredt over syv år har forbedret seg. Dette følger en periode av opplevd "flight to quality" inn i US treasury obligasjoner, som paradoksalt nok tilbyr ubetydelig yield til investorene.

Positive utsikter - Forventninger om langsiktig vekst i Emerging Markets er støttet av solide fundamentale forhold som inkluderer positiv demografi, økonomisk reform, bedre styresett og økt industrialisering.