Valuta

Aberdeen har et eget team på fire medarbeidere med ansvar for valutaforvaltning. Teamet har en adaptiv investeringsprosess med fokus på både kvalitativ og kvantitativ analyse av markedene og valutaene for å skape en standard ubundet portefølje.

En egen dealingdesk for valuta i tillegg til konsernets bredere plattform for rentebærende papirer bidrar til å styrke teamet ytterligere i beslutnings- og gjennomføringsprosessene.

Våre fond gir deg valget mellom å investere i det etablerte potensialet som europeiske selskaper med stor markedsverdi representerer eller i dynamikken som mindre selskaper over hele regionen står for.