Konvertible Obligasjoner

Konvertible obligasjoner ligner på mange måter vanlige selskapsobligasjoner. De har alle de typiske kjennetegnene som renteinstrumenter har. Forskjellen er at de gir investorene muligheten til å bytte obligasjonen i et fastsatt antall aksjer.

En konvertibel obligasjon anses som en investering med samme risikoprofil som rentebærende papirer, men gir investor mulighet til å få eksponering mot et annet verdipapir (en aksje), med mulighet for større avkastning.

Konvertible obligasjoner har historisk sett gitt investorene avkastning som for aksjer, men med obligasjonslignende risiko. Utstedere av konvertible obligasjoner står klare til å kompensere investorene for den ekstra fleksibiliteten som instrumentet gir. I dag gir konvertible obligasjoner en attraktiv blanding av renteavkastning og aksjeeksponering.

Konvertible obligasjoner er førstevalg av aktivaklasser på dette punktet i investeringssyklusen. De gir investorene en attraktiv mulighet til å få eksponering mot et langvarig oppsving i markedet med lavere risiko enn med aksjer. Vi tror konvertible obligasjoner fortjener en plass i en strategi med diversifisert aktivaallokeringen.