Australske Obligasjoner

Aberdeen Asset Management er en markedsledende tilbyder av investeringsløsninger i rentemarkedet i Australia. Vårt produktspekter omfatter en rekke strategier, inkludert:

  • Cash;
  • Australsk kort durasjon;
  • Australske renteporteføljer;
  • Renteporteføljer i flere sektorer (australsk og offshore); og
  • Globale renteporteføljer.

Filosofien bak våre cash- og renteporteføljestrategier er basert på følgende overbevisning:

  • Markeder er ineffektive på grunn av forskjellige aktører med varierende tidsrammer, motivasjoner og ufullkommen informasjon.
  • Proprietær grunnleggende forskning kan skille mellom kortsiktige faktorer og viktigere langsiktige investeringstemaer for å avdekke alfa-muligheter. /li>
  • Diversifiserte kilder til verdiskaping forbedrer porteføljens risiko-/avkastningsprofil. En tilnærming med flere strategier, kombinert med en grundig forståelse av hvordan disse ulike strategiene kan kombineres for å vise den s samlede porteføljerisikoen, kan gi investorer betydelige diversifiseringsfordeler.
  • Et sterkt rammeverk for risikohåndtering er nødvendig for bærekraftig generering av alfa. Rammeverket for risikohåndtering gjennomsyrer alle nivåer av vår investeringsprosess og våre forretninger - fra individuell strategiformulering, via utførelse av handel, og i siste instans til porteføljens samlede risikoposisjonering.

Vi er i stand til å tilby både frittstående og kollektive tilbud på tvers av vårt produktspekter innen renteporteføljer.