Asia Pacific Obligasjoner

For mange investorer har den internasjonale finanskrisen tvunget fram en revurdering av tilnærmingen til aktivaallokering og gitt nye impulser til større grad av porteføljediversifisering.

Vi i Aberdeen mener at vi ved å se på relativt nye aktivaklasser, kan finne investeringsstrategier som kan forbedre porteføljediversifiseringen samt potensielt generere attraktiv avkastning.

Asiatiske rentebærende papirer er en slik aktivaklasse. Den har oppstått i forbindelse med Asias raske vekst som er bygd på en forsiktig finanspolitikk og overskuddssparing (i sterk kontrast til de store låneopptakene i Vesten). Dette skiftet i kapitalstyrke er av en slik art at det tradisjonelle forholdet mellom industriland og utviklingsland er blitt snudd opp ned når det gjelder investeringer.

Generelt sett kan Asian Fixed Income best forstås som en rekke muligheter – gjeld, valuta og obligasjoner - som krever både innsikt og kunnskap for å kunne utnyttes, noe vi sterkt vil understreke.

Situasjonen for Asian Fixed Income

Det asiatiske rentemarkedet gir en rekke muligheter. På lang sikt ser vi at disse mulighetene utvikles i gjeld, valuta og renter. Lav historisk korrelasjon til andre aktivaklasser understreker også fordelene ved diversifisering for globale investorer og gir grunnlag for å fravike tradisjonelle rentemarkedsstrategier.

Det asiatiske investeringsuniverset har vokst kraftig det siste tiåret og er nå jevnstort med noen av Europas største obligasjonsmarkeder. Denne veksten har forbedret likviditeten i betydelig grad, ytterligere økt mulighetene for investorer og gitt signal om utvikling av et mer modent obligasjonsmarked.

Et annet viktig aspekt er at disse landene representerer et mangfold av markeder, fra AAA Singapore til B Sri Lanka, og følgelig har et stort nok omfang til å øke porteføljeavkastningen.

Mangfoldig, men underrepresentert

Til tross for regionens størrelse og relativt sunne tilstand, utgjør Asia en svært liten del av de store, internasjonale obligasjonsindeksene. For investorer som forventer å få eksponering gjennom tradisjonelle referanseindekser, herunder indeksene for fremvoksende markeder, kommer dette ofte som en overraskelse.

Ett eksempel er Barclays Global Aggregate Bond Index hvor Asia (ex Japan) bare utgjør 2 %. Selv om den formelle tilgangen til enkelte markeder kan være begrenset, er denne andelen likevel illustrerende. Dessuten innebærer for eksempel bruk av terminkontrakter at valutaeksponering fortsatt er mulig til markeder som ennå er stengt.

Den beste måten å benytte seg av mulighetene på, er kanskje å velge en strategi som garanterer en egen eksponering mot Asia – enten gjennom lokal valuta, dollarobligasjoner eller begge deler. Skreddersydd eksponering mot gjelds- og valutamarkedene, enten ved porteføljer med direkte absolutt avkastning, referanseindeksstrategier eller referanseporteføljer er alt sammen mulig.

Avhengig av hvilken strategi som velges, er de potensielle fordelene ved å allokere direkte til det asiatiske rentemarkedet blant annet diversifisering, bedre risiko-/avkastningsprofiler (gitt lav historisk korrelasjon til andre aktivaklasser) og økt avkastning.

Hovedpunkter

En omfattende og diversifisert investeringsmulighet i markedene for gjeld, valuta og renter over hele Asia

Et investeringsunivers i vekst med støtte i et godt fagmiljø etter som flere deltakere kommer inn på markedet

Sterke fundamentale forhold koblet med et gunstig økonomisk bakteppe på lang sikt

Eksponering mot en egen aktivaklasse der tradisjonelle referansegrunnlag vanligvis er undervektet

Aktivt diversifiseringspotensial fra eiendeler i dollar til asiatiske lokale valutaer som forventes å styrke seg som følge av økonomisk vekst

Hvorfor Aberdeen for rentemarkedet i Asia?

Aberdeens styrke i rentemarkedet i Asia:

Team med stor erfaring: Vi har hatt stor suksess som investor i de asiatiske rentemarkedene - hvor vi har investert siden 2000 - med forvaltning av over USD 4 milliarder i eiendeler

Fordel med lokalkunnskap: Vi har et eget team for de asiatiske rentemarkedene som har førstehånds erfaring med vekst og utvikling i regionens obligasjonsmarkeder - av største betydning tatt i betraktning det omskiftelige investeringslandskapet

Vi dekker alle sider av rentemarkedet: Vi har et fullt utrustet og profesjonelt investeringsteam på 13 personer med kompetanse innen gjeld, renter og valuta

Smidig prosess: Våre strukturerte investeringsprosesser kan justeres til et bredt spekter av investeringsstrategier fra investeringspooler til skreddersydde kontoer

Leverer det klientene har behov for: Våre investerings- og kundeserviceteam har god kjennskap til institusjonsklientenes behov takket være en krevende klientbase over mange år.