US Aksjer

En diversifisert portefølje fordeler investeringene over mange aktivaklasser og globale aksjemarkeder. Nord-Amerika har noen av verdens fremste selskaper hva gjelder kvalitet og merkevarer.

Ved utgangen av 2009 representerte selskapene notert på børser i USA, om lag en tredel av markedsverdien av alle børsnoterte selskapene i verden.

En virkelig diversifisert portefølje bør omfatte en allokering til regionens aksjer, og Aberdeens aksjeteam i USA, som er lokalisert til Philadelphia, har kompetanse til å velge ut de beste langsiktige investeringene fra denne aktivaklassen.