Globale aksjer

Vår strategi for globale aksjer bygger på stor tro på de «beste ideene». Dette er en tilnærming som skal gi teamet for globale aksjer mulighet til å dra fordel av den ekspertise våre analyseteam for aksjer i forskjellige regioner sitter inne med.

For forvaltere som har en bottom-up-strategi for valg av aksjer, som Aberdeen har, gir investering over hele verden en mengde muligheter.

Strategien gir direkte tilgang til de beste og sterkeste selskapene uavhengig av hvor de er hjemmehørende. Samtidig som disse selskapene har potensial til å gi gode resultater, er de også godt posisjonert til å reagere på stadige endringer i økonomiske og forretningsmessige forhold.

Ved å gi våre fondsforvaltere frie tøyler til å investere hvor som helst i verden, gir vi dem samtidig større mulighet til å levere førsteklasses resultater.

Hvis du ønsker avkastning fra investeringene dine, er det på tide å rette blikket lenger ut. Det er i dag få lokale selskaper som kan betale ut stadig stigende beløp, mens det i andre land er mange som kan foreta kontantutbetalinger til aksjonærene.

Vi er ikke bare ute etter avkastning. Vi ser etter selskaper med sterke forretningsmodeller som kommer til å ekspandere ytterligere og dermed gi økt utbytte på lang sikt - og gi deg vedvarende og økt avkastning.

Viktige grunner til investering

Vi er ikke på jakt etter avkastning - vi fokuserer på utbyttevekst.

Kapitalvekst og inntekt – vi ser etter kvalitetsinntekt med utsikter til kapitalvekst.

Høy kvalitet, analyser basert på personlige møter – vi har møter med hvert eneste selskap før vi investerer.

Kjøpe og eie – vi ser bort fra kortsiktig støy i markedet og beholder våre investeringer med en langsiktig horisont.

Vi lar oss ikke styre av referansetall – for oss er risiko å investere i selskaper med dårlig ledelse som ikke leverer. Dersom vi ikke liker et selskap, investerer vi ikke i det.