Aksjer i fremvoksende markeder

Til tross for et hopp i aksjemarkedene over hele verden mener vi at fremvoksende markeder globalt potensielt gir en verdifull investeringsmulighet.

Positive utsikter på lang sikt

Gode grunnleggende verdier på lang sikt: Fremvoksende markeder representerer to tredeler av verdens befolkning, nesten halvparten av verdens landområder, mer enn to tredeler av verdens valutareserver og én tredel av verdens brutto nasjonalprodukt. Likevel utgjør de ikke mer enn 12,7 % av verdens aksjemarkeder regnet på grunnlag av kapitalisering. Det er klart at på mellomlang til lang sikt er vekstpotensialet eksepsjonelt. De globale fremvoksende markedene bidrar allerede med 71 % til den globale veksten.

Et økende antall selskaper med god ledelse: Selskaper i fremvoksende markeder er nå bedre ledet og er blitt mer transparente for å kunne konkurrere om den økende kontantstrømmen fra investorer inn i disse regionene. Selskapene har nå sterkere balanse, de er mer lønnsomme og i økende grad engasjert i å maksimere verdiene for aksjonærene.

Diversifiseringsfordeler for dine porteføljer: Selv om påstanden om at fremvoksende markeder har koblet seg fra markedene i industrilandene er blitt satt i sitt rette lys, har de beviselig en viktig rolle å spille når det gjelder porteføljediversifisering.

Vekstpotensial på kort sikt

Robusthet mot den økonomiske nedgangen: Selv om fremvoksende markeder ikke er immune mot den globale økonomiske nedgangen, har de mindre gjeld enn industrilandene. Økonomiske reformer har vært til stor hjelp: Det at mange regjeringer har innført en forsiktig finans- og pengepolitikk, har fremmet stabilitet og vekst.

Sterk lokal etterspørsel gjør at de står i mot den globale trenden: Fremvoksende markeder har et større økonomisk vekstpotensial enn deres mer modne motparter. Dette understøttes av en ung og voksende befolkning, et varig privat forbruk og en raskt voksende middelklasse.

De globale fremvoksende markedene vil føre an, og ikke følge etter, i oppgangen som kommer: De globale fremvoksende markedene har en sterk redusert avhengighet i forhold til de utviklede økonomiene. Eksporten til andre fremvoksende økonomier øker, og disse økonomiene opplever også økt forbruk og økte investeringer innenlands. Mens de utviklede markedene trenger å spare mer, noe som resulterer i dempet vekst, har de fremvoksende markedene spart tidligere og kan nå gripe inn for å styrke etterspørselen.

Attraktive verdivurderinger

Selv om fremvoksende markeder er på vei oppover igjen, er utsiktene på lang sikt fortsatt positive. De globale fremvoksende markedene er fortsatt 40 % lavere enn da de var på topp i oktober 2007. Aksjer i fremvoksende markeder gir fortsatt god verdi.

1Kilde: HSBC, July 2009
2 Kilde: Bloomberg, MSCI, 29 May 2009