Asia Pacific Equities

Aksjemarkedene i Asia-Stillehavsregionen har sterke vekstutsikter og et mangfoldig spekter av fremadrettede og veldrevne selskaper.

Økonomiene i Asia har vært i kraftig vekst de siste årene, drevet av eksport til utviklingslandene og investeringer i realkapital. Selv om regionen ikke var spart for lavkonjunkturen internasjonalt, har Asia kommet opp av bølgedalen i et imponerende tempo, godt hjulpet av rask og virkningsfull politikk fra regjeringens side.

Etter som de asiatiske økonomiene utvikler seg videre mot større grad av innenlandsdrevet vekst, anser vi mulighetene og de langsiktige vekstutsiktene her for å være enestående. Vi mener dessuten at den beste måten å utnytte dette vekstpotensialet på, er gjennom aksjeplukking basert på fundamental analyse.

Et erfarent team kombinert med velprøvde investeringsprosesser og lokale analyser, innebærer at Aberdeen har mulighet til å kunne utnytte denne regionens fremtidige vekstpotensial.