Aksjer

Slik investerer vi

Aksjeprosessen vår skriver seg tilbake til tidlig 90-tall. Vi mener at fordelene ved prosessen ligger i den konsekvente tilnærmingen, uavhengig av markedsforholdene.

Hovedpunkter:

  • En investeringsstil der vi jobber fra bunnen og opp, med vekt på selskapers nøkkeltall.
  • Teamarbeid, med kapitalforvaltere til stede i regionene hvor vi investerer.
  • Lav utskiftningstakt i porteføljene, vi kjøper aksjer og beholder dem lenge.
  • Førstehånds selskapsanalyser.
  • Ingen investeringer gjennomføres uten forutgående intervju med selskapets ledelse.
  • Målet vårt er å skape verdiøkning gjennom identifisering av kvalitetsaksjer som er attraktivt priset, og vi unngår virksomheter som vi ikke forstår.

Aberdeens aksjeinvesteringsprosess