Aberdeen Global II

SICAV hjemmehørende i Luxemburg

Aberdeen Global II tar sikte på å gi investorer et bredt internasjonalt utvalg av diversifiserte aktivt forvaltede fond som, gjennom sine spesifikke investeringsmål og individuelle porteføljer, gir investorene mulighet for eksponering mot utvalgte områder eller for på en enkel måte å sette sammen en diversifisert obligasjonsportefølje for å oppfylle deres individuelle investeringsmål.