Aberdeen Global

Aberdeens SICAV, Aberdeen Global, som er hjemmehørende i Luxemburg, består av en rekke underfond som dekker et bredt spekter av investeringsmål.