Policy for personvern og informasjonskapsler

Aberdeen Standard Investments er forpliktet til å verne om personopplysningene dine.

Personvernerklæringen vår inneholder viktig informasjon om hvilke personopplysninger vi samler inn, hva vi gjør med disse opplysningene, hvem vi kan dele dem med og hvorfor, og hvilke valg og rettigheter du har når det gjelder personopplysningene du har levert til oss.

Det kan hende vi vil måtte gjøre endringer i personvernerklæringen, så du bør sjekke nettsidene våre for oppdateringer av og til. Hvis det er viktige endringer som gjelder hvordan vi behandler personopplysningene dine, kan vi ta kontakt med deg for å melde fra om dette.

Vår policy for informasjonskapsler er en del av personvernerklæringen. Når du bruker nettsidene våre, bruker vi informasjonskapsler for å lagre informasjon om hvordan du bruker nettstedet for å forbedre kvaliteten på tjenesten som tilbys. For å forstå hva slags informasjonskapsler vi bruker og hvordan disse fungerer når du bruker nettsidene våre, kan du gå inn på policyen for informasjonskapsler på nettstedet vårt – www.aberdeenstandard.com/cookie-policy.

Hvem er vi?

Vi er Aberdeen Standard Investments, en del av Standard Life Aberdeen plc, et av verdens største investeringsselskaper.

Denne personvernerklæringen gjelder selskaper i Aberdeen Standard Investments-konsernet (handelsselskapene som administrerer produktene og tjenestene vi tilbyr våre kunder og klienter). En liste over disse selskapene i konsernet finnes på nettsiden vår – www.aberdeenstandard.com/legal-and-regulatory.

Aberdeen Standard Investments er et globalt investeringskonsern med ledende institusjons- og grossistdistribusjonsfranchiser, markedsledende plattformer og tilgang til langvarige, strategiske partnere i hele verden.

Slik kontakter du oss

Hvis du har spørsmål vedrørende personvernerklæringen eller hvordan vi bruker opplysningene vi samler inn eller bruker om deg, ber vi deg kontakte oss:

FAO personvernansvarlig

Aberdeen Standard Investments

Bow Bells House 1 Bread Street London EC4M 9HH

dataprotectionofficer@aberdeenstandard.com

Opplysninger vi samler og bruker

Vi samler inn og bruker følgende opplysninger om deg:

 • Opplysninger om hvem du er, f.eks. navnet ditt, fødselsdato og kontaktopplysninger
 • Opplysninger knyttet til produktet eller tjenesten din hos oss, f.eks. bankkontoopplysninger
 • Opplysninger om din kontakt med oss, f.eks. møter, telefonsamtaler, e-post, brev
 • Opplysninger som automatisk samles inn, f.eks. via informasjonskapsler når du besøker en av nettsidene våre
 • Opplysninger fra besøk i våre lokaler, f.eks. bilder fra overvåkningskameraer (CCTV)
 • Opplysninger som klassifiseres som "sensitive" personopplysninger, f.eks. helseopplysninger
 • Barn kan ikke kjøpe produkter og tjenester fra oss. En forelder eller foresatt kan imidlertid angi et barn som begunstiget i enkelte fond. I disse tilfellene samler vi inn en begrenset mengde personopplysninger for å identifisere barnet (dvs. navn, alder, kjønn).

Når vi samler og bruker sensitive personopplysninger, vil slike opplysninger kun samles inn og brukes dersom det er nødvendig for å tilby produktet eller tjenesten du har forespurt, eller for å oppfylle våre juridiske forpliktelser, og kun dersom vi også har innhentet ditt uttrykkelige samtykke til behandling av slike opplysninger.

Hvor samler vi opplysningene dine?

Vi kan samle personopplysningene dine direkte fra deg, fra en rekke kilder, deriblant:

 • Et søknadsskjema for et produkt eller en tjeneste
 • Telefonsamtaler med oss
 • E-poster eller brev du sender til oss
 • Møter med en av våre forretningsutviklings- eller relasjonsledere
 • Påmelding til et av våre arrangementer
 • Deltagelse i forskningsundersøkelser for å hjelpe oss med å forstå deg bedre og forbedre våre produkter og tjenester
 • Deltagelse i konkurranser o.l. for å finne billetter til et sportsarrangement vi sponser
 • Våre nettbaserte tjenester, deriblant nettsider, sosiale medier og mobilapper (apper)Vi kan også samle personopplysninger om deg fra steder som forretningskataloger og andre kommersielt eller offentlig tilgjengelige kilder, f.eks. for å kontrollere eller forbedre opplysningene vi har (f.eks. adressen din) eller for å gi bedre kontaktopplysninger dersom vi ikke kan kontakte deg direkte.
 • Hvis du har en finansrådgiver, vil opplysningene vi samler og bruker ha blitt levert til oss av vedkommende på dine vegne.

Hvorfor samler vi og bruker opplysningene dine?

Vi tar personvernet ditt alvorlig, og vi vil kun samle og bruke dine personopplysninger dersom det er nødvendig, rettferdig og lovlig.  Vi vil kun samle inn og bruke opplysningene dine dersom vi kan oppfylle minst ett av kravene til lovlig behandling i henhold til gjeldende personvernlovgiving. Dette vil være tilfelle dersom:

 • det er nødvendig for å levere produktet eller tjenesten du har bestilt, f.eks. dersom du ønsker å investere i et av våre fond eller et av våre produkter, vil vi ha behov for visse personopplysninger, f.eks. ditt navn, adresse, fødselsdato og bankopplysninger
 • det er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre juridiske forpliktelser, f.eks. for å sende deg årsrapporter, fortelle deg om endringer i vilkår eller for oppdagelse og forebygging av svindel
 • det er i Aberdeen Standard Investments&apos legitime interesse, blant annet for å levere riktig informasjon og veiledning slik at du er klar over alternativene som kan hjelpe deg med å få best mulig utbytte fra produktet eller investeringen, hvor vi må behandle opplysningene dine for å få en bedre forståelse av deg og dine behov, slik at vi kan sende deg mer relevant kommunikasjon om produktene du har hos oss, og for å utvikle nye produkter og tjenester. Når behandlingen er i vår legitime interesse, vil vi alltid utføre en vurdering for å sørge for at denne bruken av dine personopplysninger ikke er overdreven eller unødvendig, eller på annen måte mer påtrengende enn den trenger å være
 • du har gitt oss din tillatelse [samtykke] til å bruke opplysningene dine på denne måten. Hvis vi for eksempel samler inn og bruker sensitive personopplysninger eller for visse typer direkte markedsføring

Hvis du ikke ønsker at vi skal samle inn og bruke personopplysningene dine på disse måtene, kan det bety av vi ikke kan levere produkter og tjenester til deg.

Markedsføring og analyse

Når du har gitt tillatelse (eller ikke har protestert etter å ha fått muligheten), vil vi sende deg informasjon fra Aberdeen Standard Investments om produkter og tjenester som tilbys av Aberdeen Standard Investments samt andre deler av Standard Life Aberdeen plc og/eller partnere vi har inngått sponsoravtaler eller lignende partneravtaler med. Selv om materialet kan henvise til tredjepart, vil vi (og ikke tredjeparten) sende deg informasjon om slike arrangementer og sponsoraktiviteter. Dette er parter vi har valgt å samarbeide med som har produkter og tjenester som vi mener kan være av interesse og til nytte for deg.

Du kan trekke tilbake samtykket ditt eller endre preferansene dine ved å kontakte oss (finn ut hvordan du kan kontakte oss)

Vi bruker noen ganger systemer for å ta automatiske avgjørelser basert på personopplysninger vi har – eller som vi har lov til å samle inn og bruke fra andre – om deg. Disse automatiske avgjørelsene kan påvirke produktene, tjenestene eller funksjonene vi tilbyr deg nå eller i fremtiden. Vi bruker automatiske avgjørelser på følgende måter:

 • Tilpassing av produkter og tjenester, f.eks. ved å plassere deg i grupper med lignende kunder for å ta avgjørelser om produktene og tjenestene vi kan tilby deg for å tilfredsstille dine behov
 • Utvikling og forbedring av våre nettbaserte tjenester for å oppfylle kravene dine til løpende veiledning og støtte

Hvem vi deler opplysningene dine med og hvorfor vi kan dele opplysningene dine internt og med tredjeparter på grunnlaget som er angitt i "Hvorfor samler vi inn og bruker opplysningene dine?".

Vi vil dele opplysningene dine med:

 • Andre deler av Aberdeen Standard Investment-konsernet og Standard Life Aberdeen plc som støtter oss i leveringen av produktet eller tjenesten du har
 • Kredittopplysningsbyråer med formål om å utføre en kredittsjekk og ID-verifisering
 • Din rådgiver, formuesforvalter, forretningspartner, investeringsrådgiver der dette er nødvendig som en del av produktet eller tjenesten du har avtalt med oss
 • Selskaper vi har valgt til å støtte oss i leveringen av produktene og tjenestene vi tilbyr deg og andre kunder. For eksempel forsknings-, konsulent- eller teknologiselskaper som hjelper oss med å forbedre tjenestene vi leverer til deg
 • Selskaper som kan hjelpe oss under vår kontakt med deg, for eksempel en internettjenesteleverandør
 • Våre reguleringsmyndigheter, deriblant Finanstilsynet og Information Commissioner&aposs Office (ICO) i Storbritannia
 • Politimyndigheter og andre utnevnte instanser som støtter oss (eller ber oss om informasjon) i forebyggelse og oppdagelse av kriminalitet, og HM Revenue & Customs (HMRC) for skatterapporteringsformål der det er nødvendig.

Hvor behandles opplysningene dine?

Mesteparten av opplysningene dine behandles i Storbritannia og det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS).

Noen av opplysningene kan imidlertid behandles av oss eller tredjepartene vi samarbeider med utenfor EØS, blant annet i land som USA, Hongkong, Singapore og India.

Når opplysningene dine behandles utenfor EØS, vil vi ta ytterligere grep for å sørge for at opplysningene beskyttes på minst et nivå som er ekvivalent med beskyttelsesnivået i henhold til personvernlovene i Storbritannia/EØS. Vi vil f.eks. inngå juridiske avtaler med våre tredjepartsleverandører og gjennomføre jevnlige kontroller for å påse at de oppfyller disse forpliktelsene.

Hvordan beskytter vi opplysningene dine? Vi tar personvern og informasjonssikkerhet svært alvorlig, og vi streber alltid etter å oppfylle forpliktelsene våre. Alle personopplysninger som samles inn, registreres eller på noen måte brukes, enten det er på papir, på Internett eller andre medier, vil være underlagt behørige forholdsregler i samsvar med våre personvernforpliktelser.

Opplysningene dine beskyttes av kontrollmekanismer som er utviklet for å begrense tap eller skader som måtte oppstå på grunn av ulykker, uaktsomhet eller forsettlige handlinger. Våre ansatte beskytter også sensitive eller konfidensielle opplysninger når de lagrer eller overfører opplysninger elektronisk, og må gjennomgå en årlig opplæring i dette.

Sikkerhetskontrollene våre er i tråd med bransjens standarder og god praksis, og skaper et kontrollert miljø som har effektiv risikostyring for opplysningenes konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.

Hvor lenge beholder vi opplysningene?

For å kunne levere ditt produkt eller din investering og oppfylle våre juridiske forpliktelser, beholder vi personopplysningene dine og kopier av logger vi oppretter (f.eks. samtaler med oss) mens du er vår kunde eller klient.

Også når du ikke lenger har et kundeforhold til oss, må vi beholde opplysninger av ulike juridiske årsaker. Tidsrommet vil variere, og vi gjennomgår jevnlig tidsrommene våre for oppbevaring for å påse at de er i samsvar med alle lover og regler.

Dine rettigheter

Du har en rekke rettigheter i henhold til gjeldende personvernlov, som du kan benytte deg av i visse tilfeller. Disse er:

 • retten til å bli informert om hvordan og hvorfor vi behandler personopplysningene dine
 • retten til innsyn i personlige opplysninger som handler om deg
 • retten til retting av uriktige eller ufullstendige personopplysninger
 • retten til å kreve at dine personopplysninger blir slettet
 • retten til begrense behandling av personopplysningene dine
 • retten til dataportabilitet
 • retten til å protestere mot behandling av personopplysningene dine (f.eks. profilering eller direkte markedsføring)
 • retten til ikke å bli utsatt for automatiske beslutningsprosesser (inkludert profilering) som har en vesentlig eller juridisk påvirkning på deg

Ta kontakt dersom du ønsker mer informasjon om rettighetene dine eller hvordan du påberoper deg dem (se avsnittet "Slik kontakter du oss").

Slik klager du

Vi vil alltid strebe etter å samle, bruke og sikre personopplysningene dine i samsvar med gjeldende personvernlov. Dersom du mener vi ikke har behandlet opplysningene dine i tråd med personvernerklæringen vår, gi oss beskjed umiddelbart (se avsnittet "Slik kontakter du oss"), så vil vi gjøre vårt beste for å rette det opp.

Vi håper at vi kan finne en løsning på alle eventuelle klager, men du kan også klage til personvernmyndigheten der du er (f.eks. Datatilsynet i Norge). Dette kan du gjøre uansett om du har brukt vår klageprosess eller ikke.

Du kan finne personvernmyndigheten i ditt land på Europa-nettstedet:

www.ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm